Reparasjon Varmepumpe - Kristiansand • Søgne • Vennesla • Lillesand

Mandag-Lørdag

08:00 - 18:00

Kristiansand • Søgne • Songdalen • Vennesla • Lillesand

Google Rating
4.9

Reparasjon av klimaanlegg les mer

Reparasjon av klimaanlegg

Enkel, rask og profesjonell reparasjon av klimaanlegg
til kommersielle - og hjemmeenheter.

✓ Alt reparasjonsarbeid har ett års garantitid
✓ Arbeid blir utført av sertifiserte teknikere
✓ Rask responstid

96 04 94 04

Vannlekkasje

Det meste vanlige problemet vi blir spurt om å ordne er når en enhet drypper vann. Den vanligste årsaken til vannlekkasje er manglende service eller feil på kondenspumpen. Reparasjon av denne typen feil er ofte fullført innen en time etter teknikerne ankommer, da det er en relativt enkel reparasjon. Kondenspumpen er en del som teknikerne har tilgjengelig reserve av om den må byttes ut. Ring oss for å avtale time med tekniker i dag.

Kjøler ikke

Om enheten er på, men ikke kjøler ned, eller ikke varmer opp luft kan det skyldes en gasslekkasje i klimaanlegget. Klimaanlegg systemet trenger da en grundig inspeksjon for å avdekke lekkasjen og reparere den. Vi kan teste rørarbeidet, og pumpe det for å fjerne luft eller fukt før vi fyller det opp med korrekt mengde kjøling. Denne prosessen tar gjennomsnittlig 4 timer å fullføre. Ring Varmepumpe Tekniker i dag.

Ingen strøm

Når en enhet er tilsynelatende død, og det ikke viser noe på veggenheten er det lurt å først kontrollere sikringen for å forsikre seg om at den ikke har gått.
Du kan også sjekke isolasjonsbryteren som du finner på utendørsenheten for å sikre at den er i riktig posisjon. Om det ikke er en av de to feilene har du behov for å tilkalle en tekniker som kan komme og feilsøke for å finne det potensielle problemet. Ofte er det små og enkle problemer, men skulle det kreve deler vil vi alltid gi et skriftlig tilbud på det før vi går videre og utfører reparasjonen for å sikre at du ikke får noen uventet kostnad knyttet til reparasjonen. Ring våre reparasjonsteknikere (Varmepumpe Tekniker) i dag.

Bråkete enhet

Om din innendørs- eller utendørsenhet bråker med enn vanlig, kan det være behov for å bytte ut en viftemotor.
Kondenspumpen som fjerner fukt fra systemet kan også være årsaken da de også når de etter hvert som de slutter å fungere kan begynne å bråke.
Alle punktene over peker mot faren for at systemet bryter sammen, tidlig diagnose og reparasjon er viktig for å unngå ytterligere skade.

Dårlig lukt

Klimaanlegg resirkulerer luften innenfor rommet den står i. Derfor kan dårlig lukt bygges opp kjølespolene. Systemet fjerner fukt fra luften, og det kan derfor bygges opp bakterier som bare kan fjernes ved hjelp av spesielle kjemikalier. Jevnlig vedlikehold og service er en sikker måte å eliminere problemet med dårlig lukt.

Varmer ikke

Å sikre at den er stilt inn på oppvarming høres kanskje ut som en selvsagt løsning, men er den som vi oftest kommer frem til når vi yter diagnosehjelp over telefon. Om klimaanlegget verken varmer eller kjøler, kan det skyldes mangel på kjølegass som kan bety at det finnes en lekkasje.

Gasslekkasje

Systemet blir levert forhåndsfylt med gass og skal ikke ha behov for påfyll med mindre det har forekommet en lekkasje. Våre teknikere har nødvendig spesialutstyr som lar de finne og reparere gasslekkasjer og avvikle systemet. Denne prosessen tar 4 timer å fullføre.

Dårlig ytelse

Jevnlig vedlikehold og service vil opprettholde optimal ytelse på klimaanlegget. Når en enhet ikke har fått service i en periode bygges det opp smuss som hindrer luftgjennomstrømning. Dette vil ofte føre til både dårlig ytelse, økte driftskostnader og økt slitasje og risiko for driftsavbrudd. Et sikkert tegn på at systemet er blokkert er oppbygging av is på innendørs eller utendørsenheten.
Ring våre erfarne teknikere i dag.

Standardmontering inkluderer følgende:

 • Montering av innedel inntil 250 cm over gulv.
 • Montering utedel inntil 150 cm over bakkenivå.
 • Inntil 4 m kobberrør med plastkanal og kondensslange.
 • Elektrisk tilkobling mellom inne og utedel inntil 4 m, og 1,5 kvadrat jordet gummiert kabel.
 • 2 stk standard veggbraketter og 4 stk vibrasjonsdempere.
 • Borring i standard trevegg.
 • Test og i gang kjøring av pumpen.
 • Brukerveiledning til kunden.
 • Kjøring inntil 25 km (en vei). Standard km satser tilkommer utover dette.

Kontakt Varmepumpe tekniker

  Etter ny lov fra 1. september 2013 må montering utføres av personell med F-gass sertifikat. En vellykket montering er når man har utført arbeidet helt riktig.

  Det hele starter med riktig vurdering av hvor ute- og innedelen skal plasseres, for å gi kunden maksimal effekt av fordeling av luft fra innedelen. Deretter skal det flushes med nitrogen, vakuumeres, flenses, vadres, testes, justert rette lengder på rørene, riktig mengde gass, tette koblinger, og så videre.

  En korrekt montert pumpe vil gi deg stor glede i mange år fremover. Husk at over 80% av feil som oppstår på varmepumpa skyldes menneskelig feil under monteringen. Bruk derfor sertifiserte montører, og styr unna dem som ikke kan dokumentere sin kompetanse.