Vedlikehold av varmepumper

i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand

Varmepumpe Tekniker har vedlikeholdt klimaanlegg over hele Kristiansandsområdet i over 10 år.
Våre serviceteknikere gjør effektivt vedlikehold av din(e) enhet(er).

Jevnlig vedlikehold vil:

✓ Sikre at garantivilkår overholdes
✓ Redusere driftskostnader
✓ Øke utstyrets levetid

Ønsker du svar med en gang?
Ring oss:

96 04 94 04

Tap av ytelse

Når klimaanlegget ikke lenger yter like bra som den opprinnelig gjorde kan det enkelt skyldes manglende vedlikehold eller å ikke ha gjennomført jevnlig service, eller et mer omfattende problem som lekkasje av kjølevæske.
Om enheten er skitten, kan det være nok å få den rengjort ofte nok for å løse problemet, men en mer omfattende undersøkelse må til for å avdekke en potensiell lekkasje.
Vi vil avtale nødvendig ekstraarbeid i forkant, så det vil aldri komme noen uventede utgifter eller fakturaer.
Ring våre eksperter for å avtale tidspunkt for å få besøk av en tekniker.

Dårlig luftgjennomstrømning

Om det føles som enheten ikke er like kraftig som den var tidligere kan det være den trenger en enkel justering av viftehastigheten i kontrollsystemet, eller en ødelagt viftemotor, det er spesielt sannsynlig om det også er økt støy fra den.
Om filtrene i innendørsenheten er skitne, eller det har festet seg smuss på viftebladene, er det nødvendig med en generell eller kanskje grundig, dyp rengjøring, avhengig av hvor omfattende problemet er.
Varmepumpe Tekniker kan vanligvis reparere enhetene eller utføre service på de samme dag som de tilkalles.

Dårlig lukt

Klimaanlegget produserer kondens (vann), og dette er i enheten frem til det til slutt tappes ut av systemet. Denne kondensen blandet med kontinuerlig endring av temperatur kan fremme bakterievekst i spolene. Har du jevnlig service og vedlikehold på enheten mer korrekte kjemikalier vil ikke bare lukten fjernes, men systemet holder seg også mer effektivt.

Økte strømregninger

For at systemet skal drives med optimal ytelse trenger det god luftgjennomstrømning. Om luften blokkeres av smuss, må den jobbe hardere for å oppnå den samme nedkjølingen eller oppvarmingen. Økt blokkering medfører derfor økte strømregninger da den trekker mer strøm. Med jevnlig service, kan en derfor holde strømforbruket lavere, lavere slitasje og færre reparasjoner og en beholder produsentens garanti.

Vannlekkasje

En av de vanligste problemene vi blir kontaktet om er reparasjon av enheter som lekker vann.
Grunnen til at en enhet lekker vann kan være at den ikke har hatt tilstrekkelig vedlikehold eller at kondenspumpen ikke fungerer.
Denne typen reparasjon er oftest ordnet innenfor en time etter vi ankommer, og er en relativt enkel reparasjon.
Ring vårt team for å tilkalle en tekniker.

Send oss gjerne en e-post ved å fylle ut skjemaet her

Scroll to Top