Vedlikehold av varmepumper

i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand

Varmepumpe Tekniker har vedlikeholdt klimaanlegg over hele Kristiansandsområdet i over 10 år.
Våre serviceteknikere gjør effektivt vedlikehold av din(e) enhet(er).

Jevnlig vedlikehold vil:

✓ Sikre at garantivilkår overholdes
✓ Redusere driftskostnader
✓ Øke utstyrets levetid

Ønsker du svar med en gang?
Ring oss:

96 04 94 04

Tap av ytelse

En av de vanligste problemene vi blir kontaktet om er reparasjon av enheter som lekker vann.

Dårlig luftgjennomstrømning

Om det føles som enheten ikke er like kraftig som den var tidligere kan det være den trenger …

Dårlig lukt

Klimaanlegget produserer kondens (vann), og dette er i enheten frem til det til slutt tappes ut av systemet.

Økte strømregninger

For at systemet skal drives med optimal ytelse trenger det god luftgjennomstrømning.

Vannlekkasje

En av de vanligste problemene vi blir kontaktet om er reparasjon av enheter som lekker vann.

Varmepumpe Tekniker
i Kristiansand

Vi kan ikke uttrykke for kraftig behovet klimaanlegg har for å bli jevnlig vedlikeholdt. Våre team av dedikerte teknikere jobber i hele Kristiansand og har fokus på service og godt vedlikehold av klimaanlegg.
Den lange erfaringen og brede kompetansen kan hjelpe de med å avgjør om en bestemt enhet kan vedlikeholdes, eller om de er tilrådelig at den byttes ut for å hindre at enheten svikter når behovet for den er størst.

Det er ingen tvil om at en jevnlig vedlikeholdt klimaanlegg med god margin overlever en enhet som blir forsømt. Vi gjør fremdeles service på enheter montert for over ti år siden som fremdeles går like bra nå som de gjorde den dagen de ble montert.

Omvendt ser vi også enheter av samme merke og modell som må byttes ut etter bare seks år på grunn av manglende vedlikehold og jevnlig service. Godt vedlikeholdt utstyr går med topp ytelse og holder strømforbruket nede.

Trenger varmepumpen service?

Det finnes flere tegn på at enheten har bruk for service. Et vanlig tegn er at du merker at den ikke yter like bra som den gjorde, dvs. ikke kjøler eller varmer like effektivt, eller at luftgjennomstrømningen er begrenset.

Et annet vanlig tegn er ubehagelig lukt fra systemet. Om noen av de tegnene er synlige, er det viktig å få gjennomført service på maskinen så fort som mulig. I perioden frem til det er ordnet er det fare for at enheten bryter sammen. Erfaringsmessig viser det seg at en stor del av de dyre reparasjonene er på enheter som ikke har fått regelmessig vedlikehold og service.

Å montere et klimaanlegg er en stor investering. Naturligvis ønsker du å beskytte denne investeringen ved å øke levetiden til systemet og sikre at enheten fortsetter å fungere økonomisk.

Service og vedlikehold av varmepumpe

Det kan være flere årsaker til at varmepumpe(r) ikke leverer i henhold til fabrikkens spesifikasjoner. Men de mest vanlige årsaker er at:
• Varmepumpen har ikke hatt service på en lang tid (mer en 2- 3 år)
• For lite gass/kjølemedium på anlegget.
Uten service mister varmepumpe ca 10% effekt pr. år (opptil 15% i støvete omgivelser), og tapet merkes best på kalde dager. Ved riktig vedlikehold og service vil du få maksimal utnyttelse av varmepumpeanlegget både med tanke på ytelse og levetid.
Varmepumpe service inneholder :
✓ Visuell kontroll av anlegget.
✓ Fullstendig rens av innedelen.
✓ Lekkasjekontroll av anlegget.
✓ Måling av temperaturdifferanse inne/ute. Sjekk evt. for lite fylling.
✓ Rens av utvendig radiator (om nødvendig).

Pris- kr 2200,– inkl. mva

Send oss gjerne en e-post ved å fylle ut skjemaet her

Scroll to Top