Service av varmepumpe - Varmepumpe Tekniker

Mandag-Lørdag

08:00 - 18:00

Kristiansand • Søgne • Songdalen • Vennesla • Lillesand

Google Rating
4.9

Service av varmepumpe

Vedlikehold av varmepumper i

Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand

Varmepumpe Tekniker har vedlikeholdt klimaanlegg over hele Kristiansandsområdet i over 8 år.
Våre serviceteknikere gjør effektivt vedlikehold av din(e) enhet(er).

Jevnlig vedlikehold vil:

✓ Sikre at garantivilkår overholdes
✓ Redusere driftskostnader
✓ Øke utstyrets levetid

96 04 94 04

Tap av ytelse

Yter ikke klimaanlegget like bra som det gjorde før?

Dårlig luftgjennomstrømning

Om det føles som enheten ikke er like kraftig som den var tidligere kan det være den trenger ...

Dårlig lukt

Klimaanlegget produserer kondens (vann), og dette er i enheten frem til det til slutt tappes ut av systemet.

Tap av ytelse

Når klimaanlegget ikke lenger yter like bra som den opprinnelig gjorde kan det enkelt skyldes manglende vedlikehold eller å ikke ha gjennomført jevnlig service, eller et mer omfattende problem som lekkasje av kjølevæske.
Om enheten er skitten, kan det være nok å få den rengjort ofte nok for å løse problemet, men en mer omfattende undersøkelse må til for å avdekke en potensiell lekkasje.
Vi vil avtale nødvendig ekstraarbeid i forkant, så det vil aldri komme noen uventede utgifter eller fakturaer.
Ring våre eksperter for å avtale tidspunkt for å få besøk av en tekniker.

Dårlig luftgjennomstrømning

Om det føles som enheten ikke er like kraftig som den var tidligere kan det være den trenger en enkel justering av viftehastigheten i kontrollsystemet, eller en ødelagt viftemotor, det er spesielt sannsynlig om det også er økt støy fra den.
Om filtrene i innendørsenheten er skitne, eller det har festet seg smuss på viftebladene, er det nødvendig med en generell eller kanskje grundig, dyp rengjøring, avhengig av hvor omfattende problemet er.
Varmepumpe Tekniker kan vanligvis reparere enhetene eller utføre service på de samme dag som de tilkalles.

Dårlig lukt

Klimaanlegget produserer kondens (vann), og dette er i enheten frem til det til slutt tappes ut av systemet. Denne kondensen blandet med kontinuerlig endring av temperatur kan fremme bakterievekst i spolene. Har du jevnlig service og vedlikehold på enheten mer korrekte kjemikalier vil ikke bare lukten fjernes, men systemet holder seg også mer effektivt.

Økte strømregninger

For at systemet skal drives med optimal ytelse trenger det god luftgjennomstrømning.

Vannlekkasje

En av de vanligste problemene vi blir kontaktet om er reparasjon av enheter som lekker vann.

Økte strømregninger

For at systemet skal drives med optimal ytelse trenger det god luftgjennomstrømning. Om luften blokkeres av smuss, må den jobbe hardere for å oppnå den samme nedkjølingen eller oppvarmingen. Økt blokkering medfører derfor økte strømregninger da den trekker mer strøm. Med jevnlig service, kan en derfor holde strømforbruket lavere, lavere slitasje og færre reparasjoner og en beholder produsentens garanti.

Vannlekkasje

En av de vanligste problemene vi blir kontaktet om er reparasjon av enheter som lekker vann.
Grunnen til at en enhet lekker vann kan være at den ikke har hatt tilstrekkelig vedlikehold eller at kondenspumpen ikke fungerer.
Denne typen reparasjon er oftest ordnet innenfor en time etter vi ankommer, og er en relativt enkel reparasjon.
Ring vårt team for å tilkalle en tekniker.

Varmepumpe Tekniker
i Kristiansand

Vi kan ikke uttrykke for kraftig behovet klimaanlegg har for å bli jevnlig vedlikeholdt. Våre team av dedikerte teknikere jobber i hele Kristiansand og har fokus på service og godt vedlikehold av klimaanlegg.
Den lange erfaringen og brede kompetansen kan hjelpe de med å avgjør om en bestemt enhet kan vedlikeholdes, eller om de er tilrådelig at den byttes ut for å hindre at enheten svikter når behovet for den er størst.

Det er ingen tvil om at en jevnlig vedlikeholdt klimaanlegg med god margin overlever en enhet som blir forsømt. Vi gjør fremdeles service på enheter montert for over ti år siden som fremdeles går like bra nå som de gjorde den dagen de ble montert.

Omvendt ser vi også enheter av samme merke og modell som må byttes ut etter bare seks år på grunn av manglende vedlikehold og jevnlig service. Godt vedlikeholdt utstyr går med topp ytelse og holder strømforbruket nede.

Varmepumpe Tekniker i Kristiansand

Vi kan ikke uttrykke for kraftig behovet klimaanlegg har for å bli jevnlig vedlikeholdt. Våre team av dedikerte teknikere jobber i hele Kristiansand og har fokus på service og godt vedlikehold av klimaanlegg.

Den lange erfaringen og brede kompetansen kan hjelpe de med å avgjør om en bestemt enhet kan vedlikeholdes, eller om de er tilrådelig at den byttes ut for å hindre at enheten svikter når behovet for den er størst.
Det er ingen tvil om at en jevnlig vedlikeholdt klimaanlegg med god margin overlever en enhet som blir forsømt. Vi gjør fremdeles service på enheter montert for over ti år siden som fremdeles går like bra nå som de gjorde den dagen de ble montert.

Omvendt ser vi også enheter av samme merke og modell som må byttes ut etter bare seks år på grunn av manglende vedlikehold og jevnlig service. Godt vedlikeholdt utstyr går med topp ytelse og holder strømforbruket nede.

Trenger varmepumpen service?

Det finnes flere tegn på at enheten har bruk for service. Et vanlig tegn er at du merker at den ikke yter like bra som den gjorde, dvs. ikke kjøler eller varmer like effektivt, eller at luftgjennomstrømningen er begrenset.

Et annet vanlig tegn er ubehagelig lukt fra systemet. Om noen av de tegnene er synlige, er det viktig å få gjennomført service på maskinen så fort som mulig. I perioden frem til det er ordnet er det fare for at enheten bryter sammen. Erfaringsmessig viser det seg at en stor del av de dyre reparasjonene er på enheter som ikke har fått regelmessig vedlikehold og service.

Å montere et klimaanlegg er en stor investering. Naturligvis ønsker du å beskytte denne investeringen ved å øke levetiden til systemet og sikre at enheten fortsetter å fungere økonomisk.

Trenger varmepumpen service?

Det finnes flere tegn på at enheten har bruk for service. Et vanlig tegn er at du merker at den ikke yter like bra som den gjorde, dvs. ikke kjøler eller varmer like effektivt, eller at luftgjennomstrømningen er begrenset.

Et annet vanlig tegn er ubehagelig lukt fra systemet. Om noen av de tegnene er synlige, er det viktig å få gjennomført service på maskinen så fort som mulig. I perioden frem til det er ordnet er det fare for at enheten bryter sammen. Erfaringsmessig viser det seg at en stor del av de dyre reparasjonene er på enheter som ikke har fått regelmessig vedlikehold og service.

Å montere et klimaanlegg er en stor investering. Naturligvis ønsker du å beskytte denne investeringen ved å øke levetiden til systemet og sikre at enheten fortsetter å fungere økonomisk.

Service og vedlikehold av varmepumpe

Det kan være flere årsaker til at varmepumpe(r) ikke leverer i henhold til fabrikkens spesifikasjoner. Men de mest vanlige årsaker er at:
• Varmepumpen har ikke hatt service på en lang tid (mer en 2- 3 år)
• For lite gass/kjølemedium på anlegget.

Uten service mister varmepumpe ca 10% effekt pr. år (opptil 15% i støvete omgivelser), og tapet merkes best på kalde dager. Ved riktig vedlikehold og service vil du få maksimal utnyttelse av varmepumpeanlegget både med tanke på ytelse og levetid.

Varmepumpe service inneholder :
✓ Visuell kontroll av anlegget.
✓ Fullstendig rens av innedelen.
✓ Lekkasjekontroll av anlegget.
✓ Måling av temperaturdifferanse inne/ute. Sjekk evt. for lite fylling.
✓ Rens av utvendig radiator (om nødvendig).

Pris- kr 1590,– inkl. mva

Service og vedlikehold av varmepumpe

Det kan være flere årsaker til at varmepumpe(r) ikke leverer i henhold til fabrikkens spesifikasjoner. Men de mest vanlige årsaker er at:
• Varmepumpen har ikke hatt service på en lang tid (mer en 2- 3 år)
• For lite gass/kjølemedium på anlegget.

Uten service mister varmepumpe ca 10% effekt pr. år (opptil 15% i støvete omgivelser), og tapet merkes best på kalde dager. Ved riktig vedlikehold og service vil du få maksimal utnyttelse av varmepumpeanlegget både med tanke på ytelse og levetid.

Varmepumpe service inneholder :
✓ Visuell kontroll av anlegget.
✓ Fullstendig rens av innedelen.
✓ Lekkasjekontroll av anlegget.
✓ Måling av temperaturdifferanse inne/ute. Sjekk evt. for lite fylling.
✓ Rens av utvendig radiator (om nødvendig).

Pris- kr 1590,– inkl. mva

Standardmontering inkluderer følgende:

 • Montering av innedel inntil 250 cm over gulv.
 • Montering utedel inntil 150 cm over bakkenivå.
 • Inntil 4 m kobberrør med plastkanal og kondensslange.
 • Elektrisk tilkobling mellom inne og utedel inntil 4 m, og 1,5 kvadrat jordet gummiert kabel.
 • 2 stk standard veggbraketter og 4 stk vibrasjonsdempere.
 • Borring i standard trevegg.
 • Test og i gang kjøring av pumpen.
 • Brukerveiledning til kunden.
 • Kjøring inntil 25 km (en vei). Standard km satser tilkommer utover dette.

Kontakt Varmepumpe tekniker

  Etter ny lov fra 1. september 2013 må montering utføres av personell med F-gass sertifikat. En vellykket montering er når man har utført arbeidet helt riktig.

  Det hele starter med riktig vurdering av hvor ute- og innedelen skal plasseres, for å gi kunden maksimal effekt av fordeling av luft fra innedelen. Deretter skal det flushes med nitrogen, vakuumeres, flenses, vadres, testes, justert rette lengder på rørene, riktig mengde gass, tette koblinger, og så videre.

  En korrekt montert pumpe vil gi deg stor glede i mange år fremover. Husk at over 80% av feil som oppstår på varmepumpa skyldes menneskelig feil under monteringen. Bruk derfor sertifiserte montører, og styr unna dem som ikke kan dokumentere sin kompetanse.